Twitter ja Tweetdeck henkilökohtaisessa ja organisaation käytössä

  • Twitterin perusteet
  • Tilin luominen
  • Tilin asetukset ja ilme
  • Twitter-etiketti
  • Twitter-sanastoa
  • Twiittaaminen, seuraaminen, tykkääminen, vastaaminen, maininnat, häshtägit,
  • Tweetdeckin käyttö: vinkit, ajastaminen ja tilastot
  • Käytännön esimerkit, verkostoituminen, kilpailijaseuranta

Koulutuksen tavoitteena on aina muuttaa jotakin: kehittää työn tekemisen tapaa, oppia uutta, innostua uusista ideoista ja parantaa toimintatapoja / työyhteisöä / omaa asiantuntijuutta / tulosta / näkyvyyttä / imagoa.

Yritys / organisaatio voi koulutuksen avulla myös tähdätä some-työntekijälähettiläiden valintaan, jotka ovat organisaation nimettyjä avustajia some-maailmassa.